دانلود فیلم Atari Game Over 2014

این فیلم مستند درباره ی گروهی هست که مشغول جمع آوری ۲۶۰۰ کارتریج آتاریِ بازی E.T می باشند. این کارتریج ها در یک زباله دان در سال ۱۹۸۰ دفن شده هست که…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *