دانلود فیلم Deliver Us from Evil 2014

یک افسر پلیس به نام سارچی که زندگی پر مشغله ای دارد ، درگیر یک پرونده ی قتل سریالی هولناک می شود. ولی به دلیل اینکه به تنهایی قادر به حل این پرونده ی عجیب نیست ، تصمیم می گیرد از یک کشیش متخصص در جن گیری کمک بگیرد. اما…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *