دانلود فیلم The Innkeepers 2011

این فیلم داستان مسافرخانه ای شوم را روایت می کند که در چندین سال اخیر اتفاقات ترسناک زیادی در آن رخ داده است. اکنون ، در آخرین روزهای این مسافرخانه ، دو نفر از کارکنان ماجراجوی آن تصمیم می گیرند به رازها و حقایقی که در این مسافرخانه نهفته هست ، پِی ببرند. اما…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *